Historia

Företaget startades 1931 av Einar Svensson. Han hade då förvärvat herrgårdsfastigheten efter förra ägaren Bergholtz som under början av 1900-talet mest ägnat sig åt bär och fruktodling.

Einar började genast att sätta upp de första växthusen som snabbt fylldes med gurka och tomater. Under årens lopp kom företaget alltmer att ägna sig åt blommor.Under 50-talet odlades mycket snittblommor och då främst Chrysanthemum. Detta övergick under 60-talet alltmer åt krukväxter och där Julbegonia blev den mest dominerande växten med kulmen under 70-talet och början av 80-talet.

1974 övertogs driften av sonen Bosse som fortsatte att odla blommande krukväxter. De sista gurkorna och tomaterna försvann under början av 90-talet och företaget blev ett renodlat krukväxtföretag. Bosse blev Begoniakungen i Västerås med omnejd, bl.a togs Julbegonian Madeleine fram av Bosse som blev en storsäljare under några år. Under Bosses tid som ägare automatiserades hela trädgården och nästan hela anläggningen hade blivit ombyggd innan Bosses son Markus tog över 1999.

De senaste 15 åren har företaget fortsatt att satsa på prydnadsväxter och kanske framför allt Pelargon som blivit en av företagets viktigaste kulturer. Begonian hänger fortfarande med som viktig produkt men har tyvärr gått ner i popularitet. Produktionsytan har dock ökat något framför allt 2007 då en större investering gjordes i nya växthus och arbetsytor.