Herrgårdens Pelargoner

På denna sida finner man ett urval av udda Pelargonsorter som vi valt att jobba med. Vi vill poängtera att vissa sorter finns i väldigt små mängder och finns inte alltid till försäljning. Störst mängd odlas av Dr Ingrid/Mårbacka som  är väldigt populär men vi försöker hela tiden hitta nya sorter som vi anser vara odlingsvärda.